GDPR


“The Wizards of EU have put a Spell upon US ~ GDPR they call IT …”
~ MrZ


1 Window Gallery
försöker behandla personuppgifter enligt GDPR

Personuppgifter som förekommer på sidan är för att kunna identifiera upphovsrättsinnehavare till de verk som nämns / visas, samt oftast länkas till.
1 Window Gallery anser att dessa Personuppgifterna måste finnas på sidan enligt det Upphovsrättsregelverk / den Internationella Immaterialrätt som finns.
©
GDPR-kontakt: Lennarrrt | upptaget @ 03661561.se