måndag 15 april 2024

13 April 2024

 Det finns 1 dikt i varje gral 

Det hörs 1 spellista i varje sal 
Det finns 1 träd i varje stad 
Några har planterats av 1 Carl 
Nu finns årets 13AprilKort 
           på 1 sida, 
                         minst, 
till exempel här: https://ib2.se/13/ 
eller där... 
                   http://www.wättern.se/