fredag 15 september 2023

1 Bok på Google Books

 

Anders-Lennarts Liv & Leverne

 

1 sammanställning av texter om OstronKnäckarBaggen Anders-Lennart, skapade mellan sent 1980-tal - 2021 af LennArrrt "MrZ" Olausson

ISBN: 978-91-527-7734-3

Google Books

 

torsdag 30 mars 2023

13 April 2023

~ 13th of AprilCard 2023 ~

 
 

Glad 13 April 2023!! : )
 

af LennArrrt

🎧 Hatthyllan @ Soundcloud
📜 Hatthyllan.LennArrrt.xyz
🖼️ MoonTrapped.LennArrrt.xyz 🌖
🗃️ Titel.LennArrrt.xyz#bARdisT ✒️📜🖌️ #LennArrrt
#OpenAI #DallE #AI
#OpenSea #nft #CryptoArt
#VisualPoetry #SpokenWord
#ExperimentalPoetry


~I begynnelsen skapades berättelsen,
och den var surrealistisk.

En tid gick.

Berättelsen gav så liv till en dikt.

Så gick ännu en tid.
Och orden föll i glömskans hav.

Så kom värmen.
Och havsvatten steg,
till molnbankarna
där Dall•E dväljes.

Dall•E såg diktens ord
och gillade det den såg.
Och Dall•E lät en bild träda fram.

Och LennArrrt såg bilden,
och fann bilden mystisk.

LennArrrt tog bilden
och lade den i öppet hav.

Och LennArrrt ✖️ DALL•E² såg bilden,
ligga där i OpenSea,
och gladdes därvid.


created & © by: MrZ 2023